Artikel    
 
Anti-EMI WALL
 
 
Modell
Pris
Antal
 
Skydda dig mot hälsopåverkande
elektromagnetisk strålning!

Elektronmagnetiska radiovågor kan
på sikt ha negativ inverkan på din hälsa.
Mänskliga vävnader så som hjärna,
bröst och höfter är särskilt receptiva
mot elektromagnetisk strålning från mobiltelefonen. Barn är särskilt
receptiva
då känsliga organ inte är
fullt utvuxna. Materialet i Anti EMI Wall*
blockerar närfältet av den elektromagnetiska strålningen (ritning mot ditt huvud)
och skyddar dig kropp mot ohälsosamma strålningar.Anit EMI Wall är mycket tunn (mindre än
0.2 mm tjock) och kan lätt placeras inuti
mobiltelefonen. Du behöver inte göra
några modifikationer på din mobil.
Skaffa dig en billig försäkring i dag!

* Patent i USA, Japan, Kina, Taiwan
SEK
199